ברוכים הבאים צו דער איד טעגליכע!
עס איז אונז א כבוד פארצושטעלן די טעגליכע דער איד וואס ווערט ארויסגעשיקט און געזעהן דורך איבער 25,000 ליינער כ"י.
זיך אויפצוסיינען שרייבט אריין אייער אימעיל אדרעס:

לעצטע אימעיל

דער איד שיקט אַרויס טעגליכע וויכטיגע נייעס על טהרת הקודש, כדי נישט צו דאַרפן צוקומען צו פרעמדע אומריינע מקורות, אשר אין רוח חכמים נוחה הימנו.